labka ikonka

Cenník

Klinické vyšetrenie

20€

Klinické vyšetrenie malé zviera

15€

Vakcinácia králik (ročná vakcinácia)

27€

Vakcinácia mačka infekčné choroby

31€

Vakcinácia pes infekčné choroby

31€

Vakcinácia pes infekčné choroby + besnota

40€

Vakcinácia mačka infekčné choroby + besnota

40€

Vakcinácia besnota so zápisom do CRSZ (3 ročný interval)

29€

Kastrácia kocúra

od 65€

Denná hospitalizácia + infúzie

od 25€

Urologické vyšetrenie (vrátane chemickej analýzy moču a vyšetrenia moč. sedimentu)

25€

Otoskopické vyšetrenie (ušné vyšetrenie vrátane cytologického vyšetrenia)

25€

Dermatologické vyšetrenie (vrátane mikroskopického vyšetrenia)

25€

Koprologické vyšetrenie trusu

33€

Strihanie pazúrikov (s iným úkonom /samostatne)

5€

Toaleta paraanálnych žliaz

8€

Odber krvi na laboratórne vyšetrenie

8€

Čipovanie-aplikácia čipu+ registrácia do CRSZ

25€

Vystavenie pasu + pas

20€

Konzultácia a poradenstvo

10-15€

Eutanázia pes/mačka

30€

Eutanázia malé zviera

20€

zvierata