labka ikonka

GDPR

Kto sme:

Sme CeziVET a zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje, keď používate naše služby prostredníctvom tohto formulára.

Aké údaje zhromažďujeme:

Prostredníctvom tohto formulára zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

Ako používame vaše údaje:

Informácie, ktoré poskytnete, budú použité na nasledujúce účely:

Právny základ pre spracovanie vašich údajov:

Vaše údaje spracovávame na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

Uchovávanie údajov:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení a aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

Vaše práva:

Podľa GDPR máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

Kontaktujte nás:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo toho, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na: cezivet@gmail.com

Odoslaním tohto formulára potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s podmienkami tohto oznámenia o súlade s GDPR.

zvierata