O CeziVET

Názov je odvodený od môjho kocúrika Cezara, ktorý mi otvoril cestu a srdce k mačkám a k špecializácii na felínnu medicínu. Môj prístup je veľmi osobný, čo je výhoda oproti veľkým pracoviskám. Na pacienta sa pozerám ako na celok (prostredie v ktorom žije, sociálne faktory, osobnosť, emócie - prečo problém vznikol?) a nielen na symptomatickú časť (príznaky ochorenia). Na každého klienta si vyhradím dostatok času, pacientovi vypracujem liečebný plán a možnosť komunikácie je na pravidelnej báze, kde si preberieme zlepšenie/zhoršenie stavu a ako budeme pokračovať.

zvierata
zvierata

O mne

Študovala som na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a už počas štúdia som začala praxovať u MVDr. Pileckej. Potom som pracovala na 2 veľkých klinikách s nonstop pohotovosťou 6 mesiacov v Taliansku (Clinica veterinaria Arcella) a 3 mesiace v Prahe (Vetcentrum), kde som nabrala veľa skúseností a po návrate na Slovensko som pracovala v rámci skupiny VetCare Group.

Súčasnosť

V súčasnosti sa mi plní sen už od detstva mať vlastnú veterinárnu ambulanciu, ktorú sme otvorili v auguste 2023 v priestoroch prvej veterinárnej ambulancie v Bratislave na Karpatskej ulici. Chcela by som tak pokračovať v tradícii MVDr. Stanislava Bučka a prispieť k zlepšovaniu a skvalitňovaniu veterinárnych služieb v Bratislave. Popri práci diaľkovo študujem na Univerzite v Sydney felínnu medicínu (mačky) a zúčastňujem sa mnohých seminárov, webinárov a workshopov. V praxi rada uplatňujem holistický prístup, kde sa na zvieratko pozerám ako na celok a nielen na dané ochorenie.